VOR DOMMER GUDS ORD

VOR DOMMER (GUDS ORD)

I Joh. 12, 47-48 læser vi:  den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke; for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer: Det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag.


Vor frelse afhænger altså ikke bare af hvordan vi forholder os til en eller anden, som vi kalder Jesus. Nej det er vort forhold til Jesu ord, der er det afgørende!


Derfor skriver Paulus til Timoteus i 2. Tim. 2,15 (jeg citerer grundteksten, for Det er ikke oversat helt rigtigt i den danske bibel): studer for at vise dig godkendt af Gud. Som en arbejdsmand, der ikke behøver at skamme sig, idet du udlægger Guds ord korrekt.

At der følger et stort ansvar med, når man underviser eller prædiker (som Timoteus gjorde) understreges yderligere af Jakob i Jak. 3,1: Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom.


Vi kan i hvert fald konkludere at det er vort forhold til Guds ord, som er det essentielle, og afgørende for frelse eller fortabelse. Det understreger Jesus med disse ord i Joh. 8,51: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«

Og yderligere i Joh. 14,23: Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.

Jeg tror det er derfor Paulus advarer os i 2. Kor. 13,5: Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.

Vi har Kristus i os, hvis vi elsker Hans ord nok til at sætte det over hensynet til vores omgangskreds og den kirkelige tradition vi er vokset op i.