ERSTATNINGSTEOLOGI

ERSTATNINGSTEOLOGI

De fleste af kirkefædrene lærte erstatningsteologi. Det gjorde de af 2 årsager:


For det første:

Jøderne forkastede Jesus, og accepterede Ham ikke, som værende deres Messias


For det andet:

Gud siger til Israel i 3. Mos. 26,27-33: Hvis I alligevel ikke hører på mig, men stadig trodser mig, vil også jeg vise jer trods i vrede og tugte jer syvdobbelt for jeres synder.   I skal æde kødet af jeres egne sønner og døtre.   Jeg ødelægger jeres høje og tilintetgør jeres røgelsesaltre, jeg dynger jeres lig oven på ligene af jeres møgguder, og jeg vrager jer.  Jeres byer lægger jeg i ruiner, jeg ødelægger jeres helligdomme, og jeg vil ikke indånde den liflige duft af jeres ofre.   Jeg lægger landet øde, så jeres fjender, som bosætter sig i det, skal gyse over det.  Jer selv vil jeg sprede blandt folkene, og med draget sværd vil jeg forfølge jer; jeres land skal blive til ørken og jeres byer lægges i ruiner.

Og Gud gjorde jo rent faktisk alvor af sin trussel om at jage jøderne ud af landet og sprede dem for alle vinde.


Kirkefædrene konkluderede så at Gud helt havde forkastet Israel af disse 2 årsager, og at Han havde ladet kirken overtage Israels plads. Det fik den effekt at man begyndte at læse Bibelen på dan måde at hver gang Israel bliver nævnt, så allegoriserer man og tænker kirke i stedet. Sjovt nok gør man det næsten udelukkende i de tilfælde, hvor det drejer sig om løfter om velsignelse, men stort set aldrig, når det drejer sig om forbandelser.


Herunder har jeg indsat et dokument med en bedømmelse af erstatningsteologi. Du skal holde musen hen over artiklen og scrolle, for at læse hele dokumentet.