TÆNK SELV

TÆNK SELV

Somme tider tænker jeg om mig selv, at jeg ofte lyder, som en beskadiget grammofonplade, hvor nålen bliver ved og ved med at hoppe tilbage i den samme rille, men det skyldes at selv om jeg bliver ved at gentage det jeg nu vil sige, så fortsætter folk generelt med at køre derudaf i det samme spor, som de altid har kørt i, og som deres omgangskreds mere eller mindre forlanger at de bliver i. For øvrigt er jeg ikke ene om at gentage mig selv, for Gud bruger også gentagelser i sit ord for at understrege vigtigheden af noget bestemt Han vil sige.

Jesus sagde i Matt. 15, 7-9: Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde:  Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.«

Siden jeg første gang for ca. 50 år siden begyndte at komme i ærkelutherske kredse, har jeg mødt mange højt intelligente personer, som helt tydeligt valgte/vælger apatisk at følge den tradition de er vokset op i. Desværre vil mange af dem nok engang, når det er for sent opdage at de dyrkede Jesus forgæves, fordi de tilsluttede sig en lære, som forkynder en anderledes Jesus, hvilket både Jesus og Paulus advarede imod. Paulus gør det med disse ord i 2. Kor. 11,3-4:jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.

Det er nu ikke bare lutheranere, der opfører sig således. Jeg kom i en fjortenårig periode i en pinsekirke. Her var det det samme, dog med den forskel at de ikke har en bestemt ”helt” de følger, de følger bare den læremæssige tradition, som mange årtiers oplevelses baseret teologi har givet dem. Det tror jeg generelt er problemet i karismatiske kredse, som pinsekirkerne jo tilhører.

Da Peter Fenwick besøgte Danmark, var jeg hans tolk, når han talte.Han var i England i sin tid en af pionererne  i arbejdet med at grundlægge karismatiske husmenigheder, og han sagde om karismatikerne: ” de siger med stor overbevisning at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord, men de ignorerer Bibelen”. 

Min personlige opfattelse er at vi bør se helt bort fra enhver tradition, eller i hvert fald være villige til at se kritisk på traditionen og og være samvittighedsfulde med at vælge den rette hermeneutik, og så omhyggeligt bruge den til selv at studere Bibelen, og bruge den forstand Gud har givet os til at tage ved lære af Bibelen alene. Jeg er nemlig overbevist om at Gud vil stille os til ansvar på basis af de talenter Han har givet os, og vores hjerne har Han givet os for at vi skal bruge den. Han vil ikke stille os til ansvar for talenter vi ikke har, men husk at ham, der kun fik én talent, og ikke investerede den, han var den, der blev dømt.

Der blev sagt sådan til ham i Matt. 25,26-30:

Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt.  Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage.  Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter.  For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.  Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.


Ben Carson er kendt for at være den hjernekirurg, der allerede som 33-årig kirurg var den første i verden, der delte 2 siametiske tvillinger, hvis hoveder var sammenvoksede. Jeg synes han har en stærk pointe i det han i videoen herunder siger om den hjerne, som Gud har udrustet os med.  Du kan se den ved at klikke på den lille hvide trekant. Videoen er et udklip af en præsentation af præsident Trump  over for en forsamling af sorte amerikanere, der stemmer på Trump. Du kan se resten af introduktionen (uden undertekster) i videoen herunder