SUMMEN AF GUDS ORD

SUMMEN AF GUDS ORD

Et af mine ynglings vers i Guds ord er Salme 119,160: Summen af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.

Gud siger aldrig noget usandt eller ”næsten sandt”, så hver sætning i Guds er sand, men alligevel må vi ikke bygge en lære på en enkelt sætning i Guds ord, for det er summen af Guds ord, der er sand. Vi må så at sige ”lade Ham tale helt færdig” inden vi drager konklusioner af det Han siger.

  Det jeg hermed vil sige er at hvis vi vil tage stilling til hvordan Guds syn er på en enkelt sag, så må vi læse alt hvad Han siger om den sag, og vi har først forstået Ham rigtigt, når vi er kommet frem til en forståelse, som harmonerer alt der siges i Guds ord om sagen. Jeg nævner lige i flæng nogle eksempler på sager:


Endetidsprofetier


nådegaver


Helligåndens dåb


Dåb


Ægteskab/skilsmisse


sex


børneopdragelse


Menighedsliv


Homoseksualitet


Forhold mellem kirke og stat/politik