SUMMEN AF GUDS ORD

EGNE ARTIKLER

anden samling

Salme 119,103-106: 

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund. Af dine forordninger får jeg forstand,derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Jeg har svoret, og det står jeg ved,

at jeg vil holde dine retfærdige bud.

SUMMEN AF GUDS ORD

Et af mine ynglings vers i Guds ord er Salme 119,160: Summen af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.

Gud siger aldrig noget usandt eller ”næsten sandt”, så hver sætning i Guds er sand, men alligevel må vi ikke bygge en lære på en enkelt sætning i Guds ord, for det er summen af Guds ord, der er sand. Vi må så at sige ”lade Ham tale helt færdig” inden vi drager konklusioner af det Han siger.

  Det jeg hermed vil sige er at hvis vi vil tage stilling til hvordan Guds syn er på en enkelt sag, så må vi læse alt hvad Han siger om den sag, og vi har først forstået Ham rigtigt, når vi er kommet frem til en forståelse, som harmonerer alt der siges i Guds ord om sagen. Jeg nævner lige i flæng nogle eksempler på sager:


  1. Endetidsprofetier


  1. nådegaver


  1. Helligåndens dåb


  1. Dåb


  1. Ægteskab/skilsmisse


  1. sex


  1. børneopdragelse


  1. Menighedsliv


  1. Homoseksualitet


  1. Forhold mellem kirke og stat/politik