HVILKET SVÆRD

HVILKET SVÆRD VÆLGER DU?Koranen skulle efter sigende være en nøjagtig kopi af en perfekt bog, som findes hos Allah i himlen (som blev dikteret til Muhammed af ærkeenglen Gabriel).


Muhammed skrev den første drediedel af koranen medens han var i Mekka. Her færdedes han blandt jøder og kristne.


Denne første del bliver kaldt de barmhjertige vers, fordi de taler om at udøve barmhjertighed. Senere flyttede han til Medina og blev en succesrig forretningsmand og krigsherre. Her skrev han det, der kaldes sværdversene.


  Allah siger her: "Er jeg ikke almægtig, så jeg kan annullere det jeg har sagt tidligere og erstatte det med noget bedre?"


Så barmhjertighed afløstes altså af krumsablen!


Det mest kendte af sværdversene er vel Sura 9:5, og den lyder således: Når de fire forbudte måneder (efter kundgørelse af pagtens opløsning) er ovre (og afgudsdyrkerne begår fjendtlige handlinger imod jer), da dræb dem, hvor I end finder dem. Tag dem til fange, omring dem, læg jer i baghold og pas dem op overalt. Men hvis de (oprigtigt) angrer og (frivilligt) slutter sig til jer ved at forrette bøn og give almisse, da sæt dem fri. For Gud er tilgivende og barmhjertig.


De, der ”frivilligt” accepterer Allah som herre, kan altså få lov at beholde livet.


Den måde det sædvanligvis praktiseres på i muslimsk dominerede områder er at kristne og jøder kan få lov at beholde livet, hvis de betaler djizya (beskyttelsesskat) til muslimerne.

   Det svarer jo faktisk til det at mange forretningsdrivende i Italien betaler såkaldt beskyttelsespenge til mafiaen for ikke at få deres forretninger brændt ned, og/eller blive dræbt af mafiaen.


Visse imamer bruger denne Sura til at opfordre til at dræbe alle vantro. Andre forsøger at forklare den på en måde, der gør den ”spiselig” for folk i den vestlige verden, men virkeligheden er den, at Muhammed (i islam) anses for at være det perfekte menneske, så den måde han levede sit liv på anses for en ret udlægning af koranen.

   Hadith er en samling bøger, der beretter om Muhammeds liv, og her kan man læse at han personligt halshuggede 900 jøder efter at han og hans krigere have besejret deres stamme. Hadith er et særdeles vigtigt værktøj for immamer i deres teologiske studier.


Bibelens Gud bruger også sværd, men det er et helt anderledes sværd:

Det er hans ord, der er så skarpt at det trænger ind og deler sjæl og ånd, marv og ben. Det sværd dræber også, men ikke fysisk. Det dræber den gamle syndige menneskenatur for at et nyt retfærdigt menneske kan fødes/opstå. Jesus siger: "Den, der mister sit liv for min skyld skal vinde det" (Luk. 9,24).

I dag ser vi at såkaldt evangeliske kristne promoverer CHRISLAM (en kombination af islam og kristendom) idet de hævder at koranens Allah og Bibelens Gud er den samme. Det gør de på trods af at koranen hævder at Gud ingen søn har, og Bibelen fortæller at antikrist er den, der benægter at Kristus er Guds søn. GUD HAR INGEN SØN står der på al Aqsa moskeen på tempelpladsen i Jerusalem. Den mest kendte ”evangeliske” præst, i den gruppe, der dyrker Chrislam er Rick Warren (grundlæggeren af formålsdrevet kirke systemet). Det kan derfor ikke undre at netop han blev valgt, som den præst, der skulle bistå ved Obamas indsættelse.VÆLGER DU AT HOPPE PÅ DENNE ØKOMENISKE VOGN,

ELLER HOLDER DU DIG TIL BIBELENS GUD?