TRE FORSØG OG DU ER UDE

EGNE ARTIKLER

anden samling

Salme 119,103-106: 

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund. Af dine forordninger får jeg forstand,derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Jeg har svoret, og det står jeg ved,

at jeg vil holde dine retfærdige bud.

TRE FORSØG OG DU ER UDE

Afdøde Adrian Rogers var en af de virkelig gode meget bibeltro forkyndere, og jeg har lyst til at vise jer et af hans budskaber. I slutningen af talen nævner han tre måder at komme i Guds rige på. En af de måder han nævner, er at dø før man bliver i stand til at forstå Guds tale, men jeg ved jo at de der dyrker barnedåb vil reagere med at pattebørn der dør uden at blive døbt vil gå fortabt på grund af arvesynden. Det har fået mig til at fundere over denne problematik, og mine tanker kan du læse ved at klikke her.

 

 Adrians undervisning, kan du se ved at klikke her.