TIDENS TEGN

TIDENS TEGN

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Vi læser i Matt. 16, 1-3: Farisæerne og saddukæerne kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve bad de ham om at vise dem et tegn fra himlen.  Men han sagde til dem: »Ved aftenstid siger I: Det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød, og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde.

 I dag er vi med alt vores måleudstyr og satellitovervågning dygtigere end nogensinde til at lave vejrudsigter, men er vi opmærksomme på tidens tegn?

Et andet sted ( i Luk. 11,52) sagde Jesus til De skriftkloge, som studerede skrifterne i døgndrift: Ve jer, I lovkyndige! I har taget kundskabens nøgle. Selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret i det.«

Der er så også Luk. 2, 25-38: I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede.  Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud:  Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.  For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.  Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham.  Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.«  Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn.  Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

 

 De skriftkloge, som havde gjort det til deres levevej at tyde skrifterne, dem håner Jesus, for de forstod ikke tidens tegn (at de oplevede Messias’ første komme), faktisk endte de op med at korsfæste deres længe ventede Messis, og at skjule skrifternes tale om Messias for dem i  lægfolket, som længtedes efter Ham, men så var der dem blandt lægfolket, der var særligt opmærksomme, nemlig  Simon og Anna.

 De levede begge så overgivne til Herren at de kunne høre Helligåndens tale, og derfor var de beredte og så Guds frelse.

  Hvordan vil det monstro være når Messias kommer anden gang, Anden gang kommer Han ikke alene, som frelser, Han kommer som løven af Judas stamme for at dømme Antikrists rige, hvilket vil sige alle dem, der har løgnen (djævelen) som fader. Samtidig vil Han være frelseren, der bortrykker alle dem, der har deres navne indskrevne i livets bog fordi de har været udholdende og tro. De skal nemlig ikke rammes af Guds vrede sammen med resten, men vi må være klar til at komme væk, og ikke være bundet af det denne verden tilbeder. Husk Lots hustru, der vendte sig og så tilbage, hun blev ikke reddet ud, men stod tilbage som en saltstøtte.

Til de skriftkloge, som studerede og studerede, men gjorde det i blindhed, fordi de ikke søgte Helligåndens hjælp, sagde Jesus i Matt. 23,33:Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?  

Alt i alt er det tydeligt at Jesus forventer af os at vi er opmærksomme på tidens tegn, og at vores frelse måske endda er afhængig af det, hvis vi stadig er her når Jesus kommer igen.

 

Disse indledende bemærkninger leder faktisk bare op til noget jeg ønsker at sige ud fra en bestemt passage i Johannes Åbenbaringen, men jeg bliver lige nødt til at advare: Jeg vil linke til nogle YouTube videoer, som er engelsksprogede, som jeg ikke har tid til at sætte danske undertekster på. Det gør jeg fordi de fleste i Skandinavien i dag er ret engelskkyndige, og kan klare sig uden undertekster.

Det jeg vil kigge på i Johanneåbenbaringen er kapitel 12,13 til kapitel 13,18 (Husk at i originalskrifterne var der ingen kapitelopdeling): Da dragen så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinden, der havde født drengen.   Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen.  Men slangen spyede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden.  Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spyede ud af sin mund.  Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.  Den stillede sig på havets bred. Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne.Det dyr, jeg så, lignede en panter, dets fødder var som en bjørns og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.  Et af dets hoveder var som dødeligt såret,

men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?«  Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder.  Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen.  Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.  Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.  Har nogen øre, skal han høre!  Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab, skal nogen falde for sværdet, falder han for sværdet.

Her kræves der udholdenhed og tro af de hellige!  Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det


havde to horn som et lam, men talte som en drage.  Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt.  Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene.  Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live.  Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede.  Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

Jeg forstår ikke hver enkelt detalje i det jeg har citeret her, men noget forstår jeg:  Kvinden, der fødte drengen, er Guds kvinde Israel, og drengen hun fødte er Jesus.  Jeg forstår også at 2 tider plus en halv tid svarer til 3,5 år. Der også omtales, som 42 måneder, som jo utvivlsomt er 3,5 år.

Det første dyr er Satan selv, og det andet dyr er Antikrist, der vil gøre noget, der var helt uforståeligt den gang Jesus i år 90 på Patmos gav ordene til Johannes. Den gang betalte man med naturalier, når man handlede. At man skulle kunne betale med et mærke på hånden og i panden, må have været uforståeligt for enhver på den tid. Det er dog blevet en mulighed i vor tid, for biochips, der kan injiceres  i et dyr eller et menneske  behøver ikke batterier for at virke, de får deres energi fra blodet i det legeme de er  injiceret i, de udsender et signal, som oplyser personens identitet, og kan på den måde bruges, som betalingsmiddel, som et kreditkort, og det kan også bruges til at åbne døren for en medarbejder, som vil ind på sin arbejdsplads, hvilket allerede bruges i dag forskellige steder. Forskellige kreditkortselskaber har allerede oplagret milliarder af sådanne chips for at have dem klar til metoden for alvor får sit gennembrud.


Illioner af dollars er investeriet i at vise hvor i kroppen disse chips fungerer bedst , og det viser sig at være i håndleddene og i tindingen,

Der er så også ordene ”Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede”

 

Der har været spekulationer over om Fjernsynet er opfyldelsen af denne profeti, men der er sket meget siden fjernsynets opfindelse. Der findes nu intelligente overvågningssystemer, der via overvågningskameraer kan genkende ikke alene folks ansigter, men også deres kropssprog, som for eksempel den måde en person bevæger sig på. Det har man udnyttet i Kina til indførelsen af noget de kalder social kapital. Ved hjælp af foreløbig 200 millioner overvågningskameraer, som forventes at øges til 600 millioner, plus ved hjælp af indbyggernes egne mobiltelefoner registrerer man folks opførsel i selv små detaljer, og giver dem så point efter et system, som enten belønner dem med billig kredit, gratis lån af cykler eller andet eller straffer dem ved at hindre dem i at rejse ved for eksempel at hindre dem i at købe tog og flybilletter, eller leje hotelværelser eller lignende. Det kan du se en dokumentar om ved at klikke her. Ønsker du mere dokumentation, så klik her. Kommer det til vores verdensdel? Det tror jeg kun er et spørgsmål om tid, for forskellige kriser, som verden kommer til at opleve vil gøre folk positivt stemte over for den slags. Her i Europa har det på grund af coronavirusen været oppe at vende at man bør indføre geotracking ved hjælp af folks mobiltelefoner, så man kan overvåge folks bevægelsesmønstre. Jeg ved ikke af at det allerede er indført, men magthaverne har nok styr på mainstream medier til at gennemføre det uden at det bliver omtalt. Globalisterne, hvis hovedmål er kontrol elsker den slags, og før end vi måske lige tror kan profetien om dyrets billede, der får livsånde, så det kan tale og få folk dræbt være en virkelighed, som vi lever midt i.


Allerede nu bliver vi overvåget betydelig mere end de fleste forestiller sig af private foretagender. Det kan du se noget om ved at klikke her.