DENNE DAG HAR HERREN SKABT

EGNE ARTIKLER

anden samling

Salme 119,103-106: 

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund. Af dine forordninger får jeg forstand,derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Jeg har svoret, og det står jeg ved,

at jeg vil holde dine retfærdige bud.

DENNE DAG HAR HERREN SKABT

 Vi læser i Salme 118,24-25:Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den.  Herre, frels dog! Herre, lad det lykkes!

Den dag i dag ved vi at Jesus og Disciplene sang disse ord ved deres sidste påskemåltid dagen før Jesus købte vores frelse med sit blod på korset.

Altså at Jesus jublede over at nu var dagen oprundet.

Vi ved det fordi ordene indgår i de liturgiske tekster ( Baruch Hallel) fra salme 113 og 118 som bliver sunget ved enhver jødisk fejring af påsken, og er blevet det altid.