MENNESKELIG ENHED

MENNESKELIG ENHED


Efter syndfloden befalede Gud at menneskene skulle sprede sig ud over hele jorden, men de ville være stærke i sig selv og samlede sig på ét sted (Babylon) hvor de byggede et tårn for at kunne tilbede afguderne (himmellegemerne).


  Her 2000 år efter Kristus er vi ikke blevet klogere. Man hævder at Jesu bøn om at de alle må være ét skal opfyldes ved at vi skaber menneskelig enhed, og nedtoner alle meningsforskelle, så Kirken kan blive stærk ( i menneskers øjne). Så den 31. oktober 1999 underskrev man i Augsburg den luthersk – katolske fælleserklæring om retfærdiggørelseslæren , som et symbol på at nu er reformationen annulleret,  .  Meget af det, der står i fælleserklæringen lyder jo rigtigt1, men det rokker ikke ved den kendsgerning at de fleste af verdens lutherske kirker har foretaget en handling, der langt hen ad vejen blåstempler en af de mest korrupte religiøse organer verden nogensinde har set med dens politiske magtmisbrug, mylder af homoseksualitet (i de katolske teologiske faulteter), præsters sexmisbrug af unge nonner,  udbredt pædofili  osv. og som om al denne umoral ikke var nok så dyrker den katolske kirke et princip, der svarer til islams taquija (at en muslim er forpligtet til at lyve, hvis en løgn kan gavne islams sag).  Katolske gejstlige er for eksempel forpligtede til at vildlede politifolk, der efterforsker pædofilisager i den katolske kirke (så man kan beskytte de pædofile gejstlige). Verden ser lige igennem alt dette og opfatter kristne, som en flok hyklere (og kirkens handlemåde gir dem jo ret). Det værste er at mange, der anser sig selv for at være seriøse bibeltro kristne forholder sig tavse, og som man siger: "den, der tier, samtykker!" Der burde have lydt et protestskrig fra lutheranske lægfolk), som hele verden kunne høre.


 


Også efter fælleserklæringens underskrivelse fortsætter den katolske kirke med tilbedelse af himmeldronningen (Jomfru Maria),statuer, pave, relikvier, ikoner, og den slags,  altså udbredt afgudsdyrkelse (dette for blot at nævne nogle få ting). Og den katolske sakramenttanke har endda fået plads i selve fælleserklæringen, så vi kan konstatere at de lutheranske kirker har rakt djævelen hånden, men det er jo sådan med ham at gi'r man ham lillefingeren, så tager han hele armen.

Ikke bare verden ser det, og kan derfor ikke finde hoved og hale i hvad kristendom er for noget. Gud ser det også! Og vi må huske at Han hader en blanding af sandt og falskt, og at  dommen begynder i Guds hus.


1 Det er dog vigtigt at påpege at når katolikkerne i erklæringen erklærer sig enige i at mennesker retfærdiggøres af nåde ved tro,

   så tænker de sådan om nåde: For dem er nåde noget, der rækkes mennesker igennem sakramenterne. De står altså fast på

   ideen om gerningsfrelse (frelse igennem deltagelse i religiøse ritualer).