GUDS ARBEJDSMETODE

GUDS ARBEJDSMETODE

Gud arbejder ikke på den måde at han reparerer det falske og forbedrer det, som man for eksempel renoverer et gammelt hus. Nej Han river det gamle ned og destruerer murbrokkerne udenfor lejren. Derefter bygger han noget nyt op på et solidt fundament, som Han selv har lagt.


 Det bedste eksempel er måske den måde Han frelser et menneske på: Det gamle menneske korsfæstes, og derefter fødes et nyt.


 Et andet eksempel er den sidste vækkelse i Juda inden dommen (bortførelsen til Babylon), som vi læser om i 2. Krønikerbog 34: Josija var otte år, da han blev konge, og han regerede enogtredive år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne; han fulgte i sin fader Davids spor og veg ikke til højre eller venstre.I sit ottende regeringsår, mens han endnu var ung, begyndte han at søge sin fader Davids Gud, og i sit tolvte regeringsår begyndte han at rense Juda og Jerusalem for offerhøjene, Ashera-pælene og de udskårne og støbte gudebilleder. I hans påsyn rev de Ba’al-altrene ned, og røgelsesaltrene, der stod oven på dem, huggede han i stykker. Ashera-pælene og de udskårne og støbte gudebilleder knuste han til støv, som han strøede ud over gravene, hvor de, der havde ofret til dem, lå begravet. Præsternes knogler brændte han på deres altre. På den måde rensede han Juda og Jerusalem. Også i byerne i Manasse, Efraim, Simeon og helt til Naftali, rundt omkring på torvene, rev han altrene ned og slog Ashera-pælene og gudebillederne i stykker og knuste dem, og alle røgelsesaltrene i hele Israel huggede han i stykker. Så vendte han hjem til Jerusalem.


 

Alt det falske blev renset ud (selv knoglerne af de præster, der havde forkyndt falskt blev fundet frem og brændt),  og så kunne vækkelsen begynde.


 Reformationen kunne være blevet til vækkelse hvis man have brugt Guds arbejdsmetode I stedet for at bygge videre på et falskt fundament  (katolsk tradition) og dermed overtage og videreføre ubibelske religiøse ceremonier   I “forbedret” form.


 Skal vi opleve endnu en vækkelse inden dommedag må vi overgive os og følge Guds arbejdsmetode, og rense ud i alt det,

der er blevet tilføjet af mennesker op igennem kirkehistorien!