MARKEDSFØRINGSPSYKOLOGI

MARKEDSFØRINGSPSYKOLOGI

Når vi nærmer os Folketingsvalg så vælter de politiske partiers flyers ind af brevsprækken. Ved det sidste valg modtog jeg en lille folder fra SF med Pia Olesen Dyhs billede på hver side, og det slog mig  og slår mig stadig at det er gået med politikerne, som det er gået med biler: Moderne bilers design bestemmes ikke af ingeniører og tekniske udviklere, men af dem, der analyserer markedstendenserne. Den tid, hvor hver bil havde sin egen personlighed er ovre. I dag ligner alle biler hinanden, fordi de er tilrettet den smag, der sælger bedst. Sådan også med politikerne: Når man lytter til en partileder er det næsten ikke til at høre om vedkommende er SF’er eller venstremand. Begge siger til enhver tid det, som deres markedsføringsanalyser viser sælger bedst


Et godt eksempel er en side af flyeren fra SF her til højre, Samfundet har ansvaret for at passe og opdrage vore børn skrives der. Samtidig er det sådan at mere end hver andet ægteskab går i opløsning. Det er det nutidige livssyn: kernefamilien med tryghed for de unge i kraft af gode stabile forældre med en god moral, som kan være gode forbilleder er ”yt”.

I stedet overtager offentligt ansatte ”opdragere” modelleret af moderne psykologi, som er helt blottet for koncepter, som rigtigt og forkert, for alt er lige godt. På nær personlig ydmyghed og beskedenhed, for vi skal jo først og fremmest realisere os selv hver især.

 Desværre er det i vid udstrækning gået den samme vej med præster og forkyndere i den vestlige verden. Disse lejesvende tager ikke udgangspunkt i hvad Gud siger er menneskets behov, men i hvad psykologerne siger er menneskets behov, med det resultat at dem, der kalder sig kristne ikke er det Jesus havde tænkt og ønsket, nemlig lys og salt, som kan være med til at holde samfundet sundt. Kirken er kommet til at ligne det verdslige samfund så meget at kirken ingen chance har for at gøre en forskel.