ET GODT LIV

ET GODT LIV?


Bibelen/Jesus siger forskellige ting om det kristne liv, og jeg vil herunder citere nogle af Hans udtalelser (husk dog at hele Bibelen er Jesu tale, og ikke bare de passager Han er citeret for at udtale) :

 


John. 10,10 siger således i grundteksten: Tyven kommer kun for at stjæle og ofre og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have det i overflod.


 


Matt. 10,34-39: Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.  Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender.  Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.  Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd.   Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.


 


 


 


Matt. 24,9-10:  Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.  Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.


 


Rom. 8,28: Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.


 


 


 


Luk. 6,26: Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.


  


 


Overflod af liv?

Hvad er det for en overflod af liv Jesus taler om i John 10,10? Jo, Der er tale om overflod, fordi det liv Han giver varer evigt, og fordi det er karakteriseret af en kvalitet, som er på niveau med det liv Gud ejer. Her i det jordiske iblandt genfødte kristne er det demonstreret derved at selv under timelig modgang, frygtelig forfølgelse, og menneskelig nød kan en Kristen opleve fuldkommen glæde og fred og taknemmelighed der hvor alverdens psykologer ville forvente frygt, depression, stres, utilfredshed, modløshed og lignende.


 Falske løfter

Desværre er der mange kirker og forkyndere, der forsøger at tiltrække mennesker ved at love dem ”et godt liv” (uden sygdom og økonomiske problemer, og med mange venner i fest og hygge) hvis de bare vil vælge at komme i deres kirker , men det fører ofte til 2 forskellige resultater:


 


1  Mange af dem, der lader sig tiltrække af dette budskab opdager efterfølgende at løfterne


      ikke bliver indfriet (måske endda nærmest tvært imod), og de vender så kristendommen              ryggen


      med en overbevisning om at de er blevet snydt, og at de aldrig igen vil lade sig bedrage af          Bibelen.


      Derved var det bedre, om de aldrig var blevet draget ind kirkelige sammenhænge,


      for nu er de umulige at nå med det sande evangelium,


 


2 De møder aldrig Bibelens budskab om at de er håbløst fortabte syndere, som må erkende og      bekende deres syndighed over for Gud, og i tro tage imod Jesu fuldbragte værk (altså blive        født på ny).


     Alligevel forbliver de i kirken, som en social institution, med hyggeligt fællesskab og masser

     af underholdning og tidsfordriv. De er blevet immune over for Bibelens komplette,                       kompromisløse budskab, som kan lede dem til at blive født på ny,     og er nu mere fortabte       end de nogensinde har været.


 


Sandheden er jo at den, der ved den nye fødsel bliver Jesu bror vil opleve meget af den samme trængsel, som Jesus gjorde fortæller Matt. 10,24-25:  En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk.


 


Gud kalder os ikke til omvendelse for at vi skal have det humanister kalder ”et godt liv”, nej Gud kalder os fordi Han har en opgave til os, som kun en genfødt kristen kan klare, og så fordi Han ønsker at vi skal ende, som borgere i Hans kommende rige. At genfødelse fører til trængsler for Jesu skyld, og ikke til det nutidige psykologer kalder "et godt liv" er virkeligheden, som Jesus udpenslede igen og igen med ret stærke ord.


  


MEN HVAD SÅ: ER DET IKKE ET GODT LIV AT VÆRE EN GENFØDT KRISTEN?

Jo, så absolut,Det fås ikke bedre!! For som sagt her oven for er det et liv, der har en langt højere kvalitet indbygget i sig  end noget denne verden kender til endsige kan tilbyde. Vi må bare ikke ”sælge” det kristne budskab på et løfte om guld og grønne skove og en dans på roser. Det holder nemlig ikke, og er en falsk begrundelse for at blive en kristen. Den sande begrundelse er den at Gud kalder os til at ære Ham med vort liv. Gud siger nemlig om sig selv (i den danske oversættelse: for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.


 

I grundteksten står der: for jeg, Herren din Gud, er en jaloux Gud.

Ordet jaloux klinger negativt, men sand kærlighed har det jo med at blive jaloux, hvis den som kærligheden retter sig imod er utro, og Guds kærlighed er sand og ægte, for Han valgte fornedrelsen ved at leve, som et fattigt menneske plus døden på et kors for at frelse os elendige syndere, som Han elsker. Denne kærlige Gud ved at det naturlige menneske ikke kan elske Ham med en kærlighed, der ligner Hans. Derfor har Han lagt det sådan til rette at de, der tror Ham bliver født på ny og får Hans egen natur, så de bliver i stand til at elske, som Han elsker. De bliver i stand til at elske på en måde, så de vil opgive alt (endda deres eget liv, og også det denne verden kalder ”et godt liv”) for at tjene Ham.


  Vi bør ransage os selv og mærke efter om vi har denne kærlighed, for har vi den ikke, er det i virkeligheden et spørgsmål om vi er født på ny, eller om vi bare er navnekristne.


 MEN DET ER NU IKKE BARE TRÆNGSEL DET HELE

Jeg vil nævne nogle personlige erfaringer omkring Guds indgriben og hjælp: Min yngste datter blev født for tidligt, og på et tidspunkt blev hun alvorligt syg, således at vi ikke kunne gøre andet end at stå og kigge på hende igennem kuvøsens glaskuppel og bede og håbe. Pludselig lød der i det tomme lokale en lydelig stemme: ”hun er rask nu”, og dagen efter havde sygehuspersonalet taget hende ud af kuvøsen og erklæret hende rask, hvilket hun stadig er efter 24 år, hvor hun har været til kontinuerlig glæde og velsignelse for os. Ud over dette har jeg livet igennem ofte selvforskyldt bragt mig i situationer, hvorfra der så ud til ikke at være nogen udvej, hvor Gud  igen og igen har grebet ind og "løst knuderne” for mig. så Gud velsigner faktisk sine børn ved at hjælpe dem helt konkret!


Samtidig vil den, der holder sig helt og fuldt til Guds ord, dog møde modstand og fjendtlighed, som Gud giver styrke til at udholde 5. Mos. 33,25 gl. oversættelse fortæller os at som vor dag er vil vor styrke være.