HOLD UD TIL ENDEN

HOLD UD TIL ENDEN

 

Johannes åbenbaringen er en hilsen Jesus sender os via den aldrende apostel Johannes, og her siger Han i kapitel 3 vers 5: Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle.

Når Jesus vil sige os noget virkelig vigtigt gentager Han det altid mindst 2 gange, og i Matthæusevangeliet bruger Han udtrykket ”holder ud til enden”.Om det at sejre.

Vi kan læse sådan i Matt. 24, 3-14:Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?«  Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!   For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.   I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.   For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.  Alt dette er begyndelsen på veerne.  Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.  Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.  Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.  Men den, der holder ud til enden, skal frelses.  Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Hvad mener Jesus når han siger ”Men den, der holder ud til enden, skal frelses”, og hvad mener Han med enden?  Enden kan være 2 ting:


  1. en persons biologisk død
  2. bortrykkelsen


Hvad er det så vi skal holde ud i? Her nævnes faktisk 3 ting:  1. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.
  2. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.
  3. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.

 

Kristne har oplevet fysisk forfølgelse så længe der overhovedet har været nogle der kunne kaldes kristne. Jesus sagde: Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer;

I vor tid (det 21. århundrede) må selv sekulære politikere erkende at kristne er verdens mest forfulgte befolkningsgruppe, men her i vor vestlige verden er det ikke så meget fysisk forfølgelse vi ser. Der er så noget nyt, som er noget særligt for vor tid: ”Hate crime” (hadforbrydelse).

Hvis en kristen tillader sig i det offentlige rum at kalde det for synd, som Bibelen kalder synd, så vil vedkommende blive beskyldt for at have begået en hadforbrydelse. Aktuelle eksempler er en svensk præst, der blev idømt fængselsstraf fordi han fra prædikestolen læste op fra Bibelen, hvad den siger om homoseksualitet, og en gadeprædikant i Toronto, der blev arresteret og fængslet da han kom i diskussion med en gruppe homoseksuelle. Eller eleven, der blev bortvist fra sin klasse fordi han hævdede at der kun findes 2 køn (hankøn og hunkøn), eller den tidligere muslim, men nu kristne, som underviste i religion i Australien, som blev retsforfulgt af det australske retssystem fordi han beskrev Muhammed som værende pædofil baseret på den historiske kendsgerning, som er beskrevet i islams hellige bøger at han giftede sig med den seksårige Aisha og tog hendes mødom, da hun var blevet 9 år gammel.


   Personligt tror jeg at Guds åbenbaring i Bibelens originale tekster er den eneste ufejlbarlige rettesnor der findes for hvad vi bør mene om alt. Lige fra hvordan vi bør leve vort liv, og om hvad der foregår i politik og kultur. jeg har taget den beslutning at jeg på intet punkt vil gå med til at ”bøje” forståelsen af det jeg læser i Bibelen så det favner ting, som Bibelen klart ikke favner, og på grund af den holdning har jeg paradoksalt nok mødt meget had blandt folk der hævder at anse Bibelen for at være ufejlbarlig.


Vi skal altså holde ud under både fysisk og åndelig forfølgelse!


Jesus nævner så det at mange skal falde fra. Derfor er fempunkt calvinisternes lære om "én gang frelst – altid frelst” ikke i overensstemmelse med det Jesus siger. Her har jeg lyst til at opfordre dig til at lytte Charles Leiters beretning om hans egen datter. Det kan du gøre ved at klikke her.

Men så er der så også det med falske profeter, der søger at føre os vild. Falske profeter vil ikke først og fremmest forsøge at overtale os til at tilbede hedenske guder, som Buddha og den slags, nej de er langt snedigere end at forsøge sig med noget så let gennemskueligt: De vil forsøge at få os til at tilbede falske Messiasser (anderledes Jesuser), altså noget det ligner sandheden så meget at selv de udvalgte bliver snydt. Det er vel egentlig den største fare en sand kristen står i.