NÅR SATAN CITERER BIBELEN

NÅR SATAN CITERER BIBELEN


Da Satan fristede Jesus gjorde han det ved at citere Guds ord ude af kontekst og ude af kotekst.


Det fremgår tydeligt af dette: Luk 4, 1,-13: Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult.   Da sagde Djævelen til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.«  Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene.‹ « Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger og sagde til ham: »Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil.   Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit.« Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra. For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, og De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.«  Men Jesus svarede ham: »Der er sagt: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid.


Vi kan se at Satan igen og igen forsøger sig med at citere Guds ord på en måde, så det understøtter hans egen dagsorden, men hver gang afvæbner Jesus ham ved at vise hen til et andet skriftsted (altså noget andet Gud har sagt omkring det samme emne). Til forskel fra mange jeg kender gjorde Satan ikke det mindste antrit til at argumentere imod Guds ord  (det er han for klog til).

Når Satan angriber os med den samme metode, som han angreb Jesus, så må vi bruge samme ”teknik”, som Jesus. Dertil vil et godt kendskab til Guds ord være et stærke ”forsvarsvåben”, for også over for os vil Satan bøje af for Guds ord.Jeg har pointeret Salme 119,160 igen og igen: Summen af Guds ord er sandhed


Jeg oplevede det lidt som om at min far byggede sin frelsesvished på Rom. 10 ,9: For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.

Desværre tog han ikke de andre ting Bibelen siger om dette med i ligningen, og her vil jeg citere nogle af disse ting:


Jak. 2,19: Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og skælver.


Matt. 22-23: Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?   Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!


Matt. 7,21: Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.


Vi må altså være omhyggelige og tage imod Guds fulde belæring, og ikke kun nøjes med det, der kildrer vore ører, for det gælder lige fuldt i dag, det, der gjaldt på Hoseas’ tid, hvor Gud sagde i Hos. 4,5-6:  Det er mig, der fører sag mod dig, præst: Du skal snuble om dagen, og sammen med dig skal profeten snuble om natten. Jeg gør det af med din mor, det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben forkaster jeg dig som min præst fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.

Jeg har i en anden artikel skrevet om vigtigheden af at tage ved lære af hele Guds ord og ikke bare udsnit af Guds ord. Det kan du læse her: en lygte for min fod