JESU GENKOMST OG VERDENS ENDE

JESU GENKOMST OG VERDENS ENDE 


I Matt. 24,3-14 læser vi:  Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?«  Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!  For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.  I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.  For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.  Alt dette er begyndelsen på veerne.  Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.  Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.  Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.  Men den, der holder ud til enden, skal frelses.  Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.


 


Bemærk at tegnene skal opføre sig, som veer hos en fødende kvinde: De kommer med kortere og kortere mellemrum, og bliver kraftigere og kraftigere.


 


Matt. 24, 42-44:   Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.  Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.


 


Og   Luk. 12,54-56 : Han sagde også til skarerne: »Når I ser en sky trække op i vest, siger I straks: Der kommer regn! og det gør der.  Og når I ser, at det blæser fra syd, siger I: Det bliver varmt! og det bliver det.  I hyklere, jordens og himlens udseende forstår I at tyde; hvorfor forstår I så ikke at tyde denne tid? 


 


Jesus skosede sine samtidige fordi de ikke forstod at tyde tidens tegn.


De burde have forstået at tiden var inde for Hans første komme.

Ligeledes bør vi i vor tid forstå tidens tegn og indse at Hans andet komme og verdens ende (Guds vredes dag) er nært forestående. Jesus har givet os profetien om hvad der skal ske, ikke for at skræmme os, men for at advare os og hjælpe os med at være beredte, så vi ikke ”bliver taget på sengen ” af tyven.


  Mon ikke de fleste kan se at nyhedsmedierne dagligt ”forkynder” de tegn Jesus omtaler i Matt. 24,3-14, og hvis vi er ærlige og har bare den mest basale indsigt i Guds ord kan vi se at vor tid myldrer med falske profeter og forkyndelse af falske udgaver af Kristus.


Her er det vigtigt at tage Jesu advarsel om at holde ud til enden alvorligt.  At holde ud til enden har med 2 ting at gøre:


 


1 Ikke at falde for en anderledes Jesus.


 


2   Ikke at fornægte Jesus over for mennesker Matt. 10,32-33:  ”Enhver, som kendes ved mig over for mennesker,

        vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene.  Men den, der fornægter mig over for  mennesker,

        vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene”.)