TREENIGHEDSLÆREN

TREENIGHEDSLÆREN

I Præd. 1,9 læser vi:   Det, der var, er det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske; der er intet nyt under solen.


Præsten Arius (født 256, død 336), som blev født i Alexandria i Ægypten formulerede læren, som går under betegnelsen arianisme. Den går på at Jesus ikke er en person i treenigheden, men et skabt væsen, som ikke har samme status, som Jhwh (senere fejlagtigt kaldt Jehovah).   Når Jehovas vidner hævder at Jesus er skabt af Gud, og ikke født af Gud, så er det altså ikke noget nyt. Det samme kan siges om Herbert W. Armstrong (grundlæggeren af world wide church of god) når han, og dem, der stadig sværger til hans lære benægter treenighedslæren. Der er stadig dem, der falder for denne vranglære (arianisme).

For eksempel traf jeg for ca. 10 år siden en ung mand, som var ret nyomvendt, og særdeles ivrig med at komme ud og missionere. Han tog bl.a. på eget initiativ til Spanien for at missionere , og kom så der til at bo blandt en flok Jehovas vidner. Det førte til at han efterfølgende lavede en speciel hjemmeside til at hjælpe Jehovas vidner ud af deres vildfarelse om at Jesus ikke er Gud, men blot én gud, men nogle få år efter at jeg mødte ham første gang meddelte han mig at han ikke længere troede at Jesus er Gud (med stort G), og dermed var han altså faldet for den samme vranglære, som han havde forsøgt at bekæmpe.


Nogle få år senere mødte jeg en anden ung mand.

Hans baggrund var at han var vokset op i en familie med rødder i den apostolske kirke, og han og hans bror tog på højskoleophold i Uppsala i Sverige (hos Ulf Ekman), som jo var (er?) Skandinaviens højborg for troslæren. Også denne unge mand begyndte efter at jeg havde kendt ham nogle få år at prædike arianisme for mig.

Det var måske ikke så overraskende, da en af de helt fremtrædende skikkelser inden for troslæren (William M. Branham) hævdede at treenighedslæren er en dæmonisk lære. derudover fik  en anden fremtrædende skikkelse inden for troslæren (Benny Hinn) fik en åbenbaring om at Gud består af ikke mindre end 9 personer.

Problemet for disse 2 omtalte unge mænd er at hvis treenighedslæren er rigtig, og Jesus er en del af den treenige Gud, så følger de nu en anderledes Jesus, Det advarer Paulus imod i 2. Kor. 11, 3-4: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.

En anderledes Jesus kan ikke frelse, så hvis disse 2 unge mænd får overbevist andre om deres syn på treenigheden vil  ikke bare de selv ende i søen, der brænder af ild og svovl, men de vil trække flere med sig, og de gør det jo  ikke af ondskab, nej de kæmper for at frelse andre med det evangelium de selv er overgivet til.


Jeg har forsøgt mig med at lave et skema med skriftsteder, som viser en række lighedspunkter imellem Jesus, Helligånden og Jhwh (Faderen), det skema kan du se herunder, og du kan scrolle igennem det. Det er delt over flere sider, og derfor er nogle af felterne delt mellem bunden af en side og toppen af den næste, men mon ikke du kan gennemskue hvordan det skal læses. Teksten i skemaet kan forstørres eller forminsker ved at trykke på + eller - i det sorte felt, der dukker op Jeg håber at dette skema kan styrke dig i troen på treenigheden, som alle de teologer jeg personligt har tillid til anser for at være rigtig. Det jeg gerne vil vise er at de tre personer i treenigheden har de samme egenskaber, og derfor må anses for at være en, og så er der jo lige det at Bibelens klare budskab er at der kun er en Gud, og dog er et af de hebræiske navne for Gud "Elohim", som er et flertalsord, og når der står at Gud er én, så er det hebræiske ord, der bruges for én et ord, som bruges for én klase (for eksempel en klase druer).