HVEM INDTAGER FØRSTEPLADSEN

HVEM ELLER HVAD

INDTAGER FØRSTEPLADSEN I DIT LIV?

Er det Gud og Guds ord eller er det din omgangskreds?


Gud siger således i 5. Mos. 13, 7-12: Hvis din bror eller din søn eller datter eller din kone, som du elsker, eller din nærmeste ven i hemmelighed prøver at lokke dig og sige: »Lad os gå hen og dyrke andre guder,« guder som hverken du eller dine fædre har kendt, men som dyrkes af de folk, som bor rundt omkring jer, enten nærved eller langt borte, over hele jorden, da skal du ikke give efter for ham og ikke lytte til ham. Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham, men slå ham ihjel! Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden.   Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.   Hele Israel skal høre om det og blive bange, og man skal ikke mere begå så ond en handling hos dig.


 


”Aah”, siger du. ”Men det er jo den gamle pagt – Det Gamle Testamente”.


  Ja, det er det, men så kom Jesus og sagde i Matt. 10, 37: Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.


Så det gælder i begge pagter at Gud kræver den absolutte førsteplads i menneskers liv. Indtager Han den (førstepladsen), så bliver konsekvensen det Jesus sagde i Luk. 21, 17-19: og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt.   Ved at holde ud skal I vinde jeres liv.


Har man ikke oplevet at miste venner eller at komme i konflikt med nogle i sin omgangskreds  over Guds ord, så bør man faktisk overveje, hvor ens loyalitet ligger. Ønsker man evigt liv eller en behagelig tilværelse her og nu? [man kan blive nød til at tage et valg, der på kort sigt er ubehageligt (Gud eller vennerne)].


 HVEM VÆLGER DU?