FORGÆVES DYRKER DE MIG

FORGÆVES DYRKER DE MIG

Jesus sagde således i Matt. 15 7-9: Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde:  Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.«


Læg mærke til at Jesus ikke skælder ud over at de ikke dyrker Ham.

Sådan, som Han udtaler sig, så ligger det implicit deri at Han anerkender at de dyrker Ham. Han advarer bare om at de gør det forgæves fordi de inkorporerer menneskebud i deres lære. Den danske oversættelse bruger udtrykket menneskebud, men egentlig står der "menneskers læresætninger".

Dette er et af djævelens snedigste tricks: At få folk til oprigtigt at dyrke Gud, men at gøre det forgæves ved at sammenblande menneskers doktriner og Guds doktriner, så folk ikke kan skelne det ene fra det andet.

Det er derfor  Salme 51, 12: Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!

Bruger det hebræiske ord ”teshuva”, som betyder ublandet. Altså et hjerte, der ikke bare er rent, men ikke indeholder blandinger - kun Guds rene lære.


Og derfor advares Korinterne, som i begyndelsen af brevet bliver rost for deres store tro. De advares således i  2. Kor. 13,5: Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.


Skal man så være en af verdens fremmeste teologer med en tårnhøj IQ, og forstå alt i mindste detalje for at blive frelst? Nej man skal  elske Sandheden højere end det at blive æret af mennesker, og være villig til at lide lidt modstand fra dem, der dyrker menneskelære. Gud har lovet i Jak. 1,5-8: Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.  Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren,  tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.


Så Gud kan og vil hjælpe enhver til den visdom, der kræves for at skelne imellem menneskedoktriner, og Guds doktriner.

Det Gud spejder efter er nemlig mennesker, der elsker Sandheden højere end alt andet,

og dem der gør det vil Han ikke lade i stikken, men frit give dem den nødvendige hjælp.


Eftertanke

Satan har ikke noget imod at vi dyrker Gud, faktisk ser han gerne at vi dyrker Gud, hvis bare han kan få os til at gøre det forgæves ved at lokke os til at blande Guds doktriner med menneskedoktriner. Der findes ikke nogen fælde, der er mere effektiv end det at få folk til at tilbede Gud forgæves, for de mennesker vil vandre rundt med ro i sindet i overbevisning om at de er frelst, for de dyrker jo den ene sande Gud, og ikke10 vilde heste kan få dem til at ransage det fundament de bygger deres frelsesvished på.