OM FALSKE PROFETER

OM FALSKE PROFETERDer er en side ved Gud, som mange nok vil have lidt svært ved at acceptere, men som vi bare må konstatere at den findes. 

For at vise den, vil jeg citere 5. Mos. 13,1-5:   Alt det, jeg befaler jer, skal I omhyggeligt gøre. Du må ikke føje noget til og heller ikke trække noget fra. Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner, hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel, og det tegn eller varsel, han har givet, indtræffer, og han siger: »Lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem,«   da skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl.   Herren jeres Gud skal I følge, ham skal I frygte, og hans befalinger skal I holde, ham skal I adlyde, ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved.


 


Gud tillader altså forekomsten af vranglærere og falske profeter for at sætte os på prøve: Elsker vi Ham nok til at sætte os godt nok ind i Hans ord til at kunne afsløre disse falske lærere og profeter, og så gøre det? Det er den ene side af sagen, den anden er at de måske forkynder noget, der kildrer vore øren, som vi følger selv om vi egentlig godt ved at det er falskt.


Altså: Ifølge Guds eget ord, så  udsætter Gud os for falske profeter for at prøve vor kærlighed til Ham. Hvad med dig, er du "klædt på" til at blive prøvet? har du dine fødder solidt plantet i Guds ord, eller er din base en eller anden menneskelære?  Mit råd er: Ransag dig selv i hudløs ærlighed på dette punkt!


 


For øvrigt indledes der med dette: "Alt det, jeg befaler jer, skal I omhyggeligt gøre. Du må ikke føje noget til og heller ikke trække noget fra".  det, der altså siges her først i Bibelen, slutter den med at pointere igen (og faktisk forstærke) med disse ord i Åb. 22,18-19: Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.


 Hele Bibelens åbenbaring er altså "omkranset" af  advarseler om ikke at ændre noget i Guds ord overhovedet!

Aftenen før sin korsfæstelse profeterede Jesus om endetiden: "For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild". og "Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild". Vi må derfor være meget på vagt overfor falske profeter og vranglærere, som fremstår i vor tid, men samtidig må vi ikke glemme at være på vagt overfor de mange forførere, som er en del af vor kirkelige tradition.  Vi skal altså på en og samme gang udsætte nutidige forkyndere/lærere, og de forkyndere/lærere, som har inspireret til dannelsen af de menigheder vi er en del af for et grundigt eftersyn rent teologisk/læremæssigt, for følger vi vranglærere, og ender med forkastelse på dommedag, så kan vi ikke "redde den" ved at kaste skylden på dem, der forførte os. De var bare Guds redstaber til at teste vor kærlighed til sandheden, og fulgte vi dem, så afslører det bare vor manglende kærlighed til Gud, og den, der ikke elsker Gud går fortabt kan vi se af 2. Tes. 2,9-12: Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere   og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.   Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,   for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.