ROMERNE KAPITEL 1 VERS 21-22

ROMERBREVET KAPITEL 1, VERS 21-22

Vi læser i Rom. 1,21-22: For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.  De hævdede at være vise, men blev tåber,


Befolkningerne i de vestlige lande og kulturer i dag er sikkert mere oplyste end nogen generationer før i menneskehedens historie på nær måske lige  Adam og Eva ogde første få slægtled efter dem, hvor man faktisk formåede at udrette utrolige ting.


   Alligevel, på trods af vor store oplysthed er vi måske de mest forførte, og mest tåbelige nogensinde!


Hvad får mig til at antyde noget så uhyrligt?

Jo. For at forklare mig  må jeg bruge et eksempel fra historien:

Zarstyret i Rusland udnyttede og udmarvede befolkningen på det grusomste, samtidigt levede zarfamilien  i en helt ufattelig rigdom, og så (baseret på Carl Marx’ ideer) i 1917 resulterede det i den Bolsjevik ledede revolution under Vladimir Lenin, der ønskede at fordele goderne ligeligt imellem alle folk. Det førte til det senere kommunistiske styre i sovjet unionen, og også hen ad vejen til kommunistiske styrer i andre lande rundt om på jordkloden.

Det unikke ved kommunistisk styre er at det evner at få befolkningen til stort set frivilligt at underkaste sig statens ubegrænsede magt, og kontrol med enkeltpersoner, fordi de tror at det tjener helheden bedst, og derfor ultimativt den enkelte.  Ingen har fuldstændig personlig frihed, fordi personlig frihed kan føre til opsætsighed hos visse utilpassede individer, og opsætsighed vil indskrænke statens magt, som jo er der for alles bedste. Man har altså på en snedig måde overbevist folk om at det er skadeligt at være selvstændig tænkende.


I de vestlige demokratier har vi ikke kommunisme. 

vi har humanisme, som er en religion, hvis gud er homo sapiens. Denne religion har stort set formået at gøre det samme, som kommunismen, for ”gud nåde og trøste den”, der ikke tænker og taler, som den humanistiske religion påbyder.

I den humanistiske religion bryster man sig meget af friheden til at tænke og tale frit, og til at leve, som man har lyst til. Denne frihed omfatter dog ikke dem, der tænker i andre baner, og har et andet livssyn,

For der hvor humanismen for eksempel finder det helt fint, når det offentlige bruger skattekroner til at støtte et filmprojekt, som fremstiller Jesus, som værende homoseksuel og/eller forbruger af prostituerede, så finder humanismen det så afgjort ikke i orden, når bibeltro kristne taler imod et sådant projekt. De kristne bruger ikke terror for at modgå projektet, der jo i uhyrlig grad krænker det kristne budskab, og Bibelens Gud, men islam bruger terror rettet mod uskyldige mennesker, når en avis laver vittighedstegninger af Muhammed.

Da muslimer er en integreret del af humanismens gud (homo sapiens), så kan man selvfølgelig ikke finde forklaringen på deres handlinger i deres tilbedelse af Satan (Allah) selv om Bibelen allerede for ca. 3.500 år siden i 1. Mos. 16,12 sagde sådan om araberne1, hvoraf hovedparten er muslimer:    Han skal blive et vildæsel af et menneske; hans hånd skal være vendt mod alle og alles hånd mod ham, han skal leve på tværs af alle sine brødre.«


Nej, man kæmper desperat for at finde en politisk, og samfundsmæssig forklaring med det resultat der altid kommer af at en blind leder en blind: De falder begge i grøften!De hævdede at være vise, men blev tåber

Ja, det er jo så sandt, som det står skrevet i Romerbrevet! I frihedens navn indskrænker man friheden for dem, der ønsker at ære Gud, for


De, der kæmper for at fremme den bibelske moralkodex bliver hængt ud for at være ukærlige og tale ”hate speech” (hadtale).


Der har allerede forekommet eksempler på retssager imod, og fængslinger af folk, der advarer imod at praktisere homoseksualitet.


Dokumentarfilmen ”Expelled. No intelligence allowed” dokumenterer hvorledes selv førende videnskabsfolk i USA bliver fyret, og frataget forskningsmidler, hvis de formaster sig til at foreslå intelligent design, som en forklaringsmodel, så friheden til at tænke selvstændigt eksiterer ikke engang inden for videnskab, nu da humanisme er blevet Vestens religion.
Der kan med sikkerhed findes eksempler på folk, som bekender sig til den kristne tro, som er nogle være banditter2, men overordnet set, så er det ikke blandt de bibeltro kristne man helt naturligt giver sig til at lede efter gerningsmændene, hvis der forekommer en terrorhandling et eller andet sted. Samtidig er det sådan at et nærmere eftersyn vil vise at de største bidragydere til videnskabelig fremskridt, som for eksempel sir Isaac Newton var stærkt personlige kristne, og det samme gør sig gældende, når vi kigger på hvem, der har bidraget til øget retfærdighed og frihed i samfundet (mon ikke præsident Lincoln kan nævnes iblandt disse?).

Jo! Tåber er de, når de begrænser de menneskers frihed, der sættet deres liv ind på alene ved brug af overbevisende tale og argumentation at redde samfundet fra at gå i opløsning moralsk, og familiemæssigt. Hvor tåbeligt at bygge et samfund på en grundvold af mennesker, som er opvoksede i sammenbragte familier, hvor det er børnene, der styrer fordi de voksne af diplomatiske årsager er bange for at sætte klare retningslinjer for børnenes levevis. Vi ender jo med/er endt med at få et samfund, der er ledet af skrup forvirrede og holdningsløse mennesker. Eller rettere, de har en holdning: At det er forkert at have en holdning!


1 Idet Ismael (arabernes stamfar) bruges, som et billede på hans efterkommere generelt


2 Undersøger man disse folk nærmere viser det sig altid at de klart forvrænger Bibelens budskab.