HVAD ER FRELSENDE TRO

HVAD ER FRELSENDE TRO?Gud sagde til den første Adam at han ville dø hvis han spiste af træets frugt. Alligevel gjorde han det og  døde (og alle hans efterkommere med ham). Da alle døde på grund af denne enes uretfærdighed, så kan alle få livet på grund af ét menneskes (Kristi) retfærdighed. Det ser vi af Rom. 5,15: men det forholder sig ikke med nådegaven som med faldet; for døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus.


Gud har altså besluttet at den, der tror på Ham bliver frelst fordi han i modsætning til den første Adam tror Gud.


Det blev for eksempel regnet Abraham til retfærdighed at han troede Gud.


Jesus er Guds ord inkarneret (i menneskelig skikkelse), så at tro på Jesus er det samme, som at tro Gud på ordet (altså at tro det Gud siger), og at gøre det fører til retfærdiggørelse.  Jesus forklarede Nikodemus at man bliver frelst ved tro på Jesus.

Jesus var endnu ikke korsfæstet på det tidspunkt, og der blev da heller ikke sagt til Nikodemus at han blot skulle tro på Jesu død og opstandelse for at blive frelst. Nej det, der kræves for at blive født på ny (blive retfærdiggjort) er at tro på Jesus i Hans egenskab af at være Guds ord (hele Guds ord). Mange ønsker at indsnævre frelsende tro til det at tro at Jesus døde og opstod for os syndere, men det er en menneskeskabt indskrænkning af frelsesbudskabet.


 NB: Jeg siger ikke at korset er ligegyldigt!!

Jeg ved at nogle nu vil anklage mig for at nedtone korsets betydning, men nej tværtimod: Korset er absolut nødvendigt for frelse.

Hvorfor?

Jo Rom. 6,23 siger: For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.


  Synder et menneske bare én gang i sit liv, og det gør alle, så er han uretfærdig og så står han til evig død og fortabelse, og kun en retfærdigs død kan betale skylden.

Jesus døde for os alle, så det gælder at enhver, der tror på Guds ord (Jesus) derved dør og opstår sammen med Ham ( det er det dåben symboliserer. Man bliver symbolsk begravet, når man dukkes under vandet, og man genopstår symbolsk, når man kommer op af vandet).


  Så korset ER Guds kraft til frelse, men stadig: Bibelen siger intet sted at vi frelses alene ved at tro at Jesus døde og opstod for os, nej, vi må tro på ”hele pakken”  (gør vi ikke det, tror vi på en anderledes Jesus, som Paulus advarer om i  2 Kor. 11,4: I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.


Vi må sikre os at vi tror på alt hvad Jesus står for, og kun det (hele Bibelen fra første sætning i 1. Mosebog Til sidste sætning i Åb. 22), og vi må ikke tillade at mennesketanker sniger sig ind og forurener Guds ord, eller som Paulus udtrykker det i Kol. 2,8: ”se til at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus”.


   Derfor slutter Bibelen med følgende advarsel i  Åb. 22,18-19: Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.


 


Mange klamrer sig desværre til den overbevisning at bare jeg tror at Jesus døde og opstod for mig, så er alt andet ligegyldigt, og at jeg så kan forholde mig til resten af Bibelens åbenbaring, som det passer mig, men jeg er bange for at de bedrager sig selv, for det Gud efterlyser er at vi tager imod kærlighed til sandheden, og sandheden er defineret således i Salm. 119,160: Summen af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.

Det gælder altså om at tro helheden (det hele) og ikke bare et udsnit, som man selv eller andre har ”skåret ud” af helheden


 TROR MAN HELHEDEN, SÅ TROR MAN OGSÅ PÅ KORSETS KRAFT

for korset er med i helheden, men fokuserer man alene på korset, så tror man ikke på helheden. 


Det jeg altså ønsker er at advare imod er at føle sig frelst uden nøje at sikre sig, om det man tror og følger er hele Jesus, eller bare noget af Ham (måske den del, der kildrer ørerne), det er ikke uden grund at Paulus skriver således til menigheden i 2. Kor. 13,5: Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.


 


Spørg dig selv om hvor meget eller lidt man kan skære fra eller lægge til uden at komme ind under fordømmelsen i Åb. 22,18-19. 


Tør du overhovedet eksperimentere med det?


Hvis du tør, så får du det  endelige svar  på dommedag, men da er det for sent at korrigere evt. fejltagelser!


 OM AT VÆRE ZODEK


Læser man Bibelen på grundsprogene støder man på det hebræiske udtryk ”Zodek”. Det betyder ”at være ret på den”, en person, der er Zodek er en Zadik, og forklaringen er at man skal være en zadik for at være retfærdig. Man kan godt være zodek uden at være retfærdig, men man kan ikke være retfærdig, hvis man ikke er zodek (derfor går Paulus så meget op i den sunde lære). Du kan få det uddybet ved at klikke her