OM ANTIKRISTS RIGE

OM ANTIKRISTS RIGE


I artiklen her vil jeg linke til nogle rent engelsksprogede videoer i håbet om at der er tilstrækkeligt med engelskkyndige iblandt mine læsere til at det vil være oplysende for mange, der så kan oplyse deres eget netværk om disse ting.


Gud har altid brugt mennesker som sine ”redskaber” til at gennemføre sine planer her i verden. Vi kan selvfølgelig tænke på folk som Abraham, Moses og Samson, som dem vi kan ”lide”. Der er også nogle vi ikke kan lide, som Gud brugte, som for eksempel Babylons Nebukadnezar, Ægyptens farao og Judas Iskariot, men blandt dem vi kan lide, må vi ikke glemme profeterne i Det Gamle Testamente eller apostlene i nytestamentlig tid plus selvfølgelig alle trosheltene igennem de sidste ca. 2000 år. Jeg vil ikke begynde at nævne disse ved navn, da der findes et hav af dem, og de fleste er ukendte. Den vigtigste blandt dem vi kan lide, er omtalt her i 1. Tim. 2,5-6:For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker mennesket Kristus Jesus som gav sig selv som løsesum for alle. Guds tanke er selvfølgelig så den at det Han kalder Kristi legeme, som består af alle dem, der har taget imod Jesu kald til omvendelse og efterfølgelse, hen ad vejen skal fuldføre Kristi gerning.

 Satan, der ønsker at overtage Guds trone har altid efterlignet Gud, og derfor bruger han selvfølgelig også mennesker som sine redskaber. En af disse er specielt nævnt i Bibelen: Antikrist (med stort A), som også kaldes lovløshedens menneske og fortabelsens søn. (vi finder 2 i Det Nye Testamente, som kaldes fortabelsens søn. Den anden er Judas Iskariot).

   Nu vil jeg så komme ind på noget, som nogle sikkert vil affeje som konspirationsteori, men som faktisk er hårde kendsgerninger, og jeg har studeret dette ud fra en overbevisning om at vi som kristne bør være opmærksomme på tidens tegn, så vi er vågne, beredte og oplyste når begivenhederne tager fart, for vi læser i 1. Tess. 5,2-8: I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten.  Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.  Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv.  I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.  Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.  For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, er berusede om nattenMen vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. (Natten er et metafor for trængselstiden i de sidste dage op til Jesu tilbagekomst). 

Jeg har altid betragtet det, som tåbelig konspirationsteori at tale om at enkelte familier over de sidste få hundrede år har opbygget så stor økonomisk magt at de kontrollerer det meste af verden, men for en del år siden blev jeg opmærksom på Lindsey Williams: Han virkede i 12 år, som præst i en menighed i Florida (en præst af den gode gammeldags bibeltro slags), og på et tidspunkt oplevede han at Gud bad ham flyve til Alaska i sit enmotors propelfly, og da han nåede frem blev det i nyhederne annonceret at selskabet Alaiaska, som havde fundet olie ved Gull Island ved  Pudhoe bay i nord Alaska ville ansætte 25.000 mand til at bygge en pipeline til at levere olien frem til forbrugerne, og da oplevede han så at Gud tilskyndede ham til at gå til ledelsen og bede om lov til at virke, som præst blandt disse medarbejdere. Efter mange forsøg fik han tilladelsen, og efter i ca. 6 måneders virke blev han så kontaktet af ledelsen og spurgt om han ville deltage i deres bestyrelsesmøder og virke, som mellemmand mellem og medarbejdere og ledelse. Det igen førte til at de gav ham en lejlighed i et lejlighedskompleks, som var blevet opført for ledelsen at bo i. Her kom han til i 3 år at bo os spise og tale sammen med dem han omtaler, som eliten, som er dem, der stort set styrer hele verdens finanser via internationale banker. Deres mål er ikke at tjene flere penge, for de har i forvejen så mange penge, at det at få flere er uinteressant for dem. Deres egentlige mål er at kontrollere verden, og deres metode er at få kontrol over  politikereog lovgivere.  De simpelthen har købt dem (en af eliten sagde en gang til Lindsey Williams ” vi kender prisen på hver enkelt politiker”). Hvis de ejer/kontrollerer tilstrækkelig mange politikere og bureaukrater, så er det stort set ligegyldig hvem vælgerne peger på, for dem, der ender med at blive valgt er styret af eliten, og ikke af deres løfter til vælgerne. Samtlige amerikanske præsidenter siden Ronald Reagan har været udvalgt af eliten og har gennemført deres politik.

Hvordan styrer de hvem der bliver valgt til præsident? Jo de ejer de vigtigste nyhedsmedier, som CNN, ABC og MSNBC, og New York Times og Washington Post, så det er eliten, der styrer hvad der bliver oplyst om præsidentkandidaterne, når der er valg til embedet og de financierer valgkampen for deres egne kandidater med kæmpe tilskud. I 2016 var det Hillary Clinton, der var deres kandidat, Men Trump var velhavende nok til at finansiere sin egen kampagne, og til elitens store chok blev han valgt. Trump er det man kalder constitutionalist (Han ønsker at den amerikanske forfatning igen skal være grundlaget for det amerikanske samfund). Det er så afgjort ikke elitens ønske, for det ville hindre dem i deres magtovertagelse, som allerede nu ville have været en realitet hvis Hillary var blevet valgt.  De havde lagt alt til rette for at Hillary skulle vinde, men Trump vandt, og allerede nogle få timer efter at Trump var blevet valgt modtog Lindsey Williams en mail fra den af eliten han stadig har kontakt med. Teksten i mailen var ”Gud greb ind”. Siden da har vedkommende sagt til Lindsey at de er blevet klar over at Gud er med Trump.

Eliten, som klart har demonstreret at de ikke skyr nogen midler for at få deres vilje, truede på et tidspunkt Lindsey Williams til at holde lidt igen med at publicere sin viden om deres planer og arbejdsmetoder, så man kan kun få adgang til hans oplysninger ved at købe hans dvd’er, hvilket jo begrænser udbredelsen af hans budskaber, men i 2013 lagde han dog et budskab ud på internettet. Du kan se det ved at klikke her.

Mange sandhedselskende amerikanere har gjort et stort arbejde for at efterforske hvad der egentlig foregår i Washington DC, og det de som helhed efterhånden finder frem til bekræfter opdagelse efter opdagelse at de ting Lindsey Williams længe har sagt er sande.

 

En af de ting eliten gør, er at de bruger det der optager folk i tiden som redskaber til at fremme deres egne planer (magtovertagelse). Et effektivt redskab er frygten for at klimaforandring vil ødelægge den verden vi lever i, for den frygt kan bruges til at overbevise alle og enhver om at vi må sætte snævre begrænsninger for vores egen livsførelse for at redde planeten. Marc Morano har efterforsket dette og afsløret at påstanden om at den globale opvarmning for alt i verden ikke må nå op på 2 grader celsius, er en ren politisk beslutning uden basis i videnskabelig forskning. Han har skrevet en tyk bog om hvad han har fundet frem til i sin efterforskning af emnet .  Som han forklarer bruger eliten klimaforskrækkelsen til deres eget formål, men du kan også lytte til ham ved at klikke her (husk at FN er en af elitens påfund for at få magt over nationerne).


Måske undrer du dig over at en artikel. Der handler så meget om politik, som nærværende artikel gør, har sneget sig ind på en hjemmeside der hævder at ville give bibelundervisning.    Årsagen er den at vi som Guds børn bør forholde os nøgternt og realistisk til den verden vi lever i, og det kan vi kun gøre hvis vi holder et vågent øje med det der sker både på den politiske scene, og blandt dem, der hævder at præsentere Kristus (jeg mener at det er et udtryk for lydighed kombineret med  kærlighed til sandheden). For nogle måneder siden lagde jeg en video ud på YouTube, som jeg ikke har omtalt så forfærdelig meget. Den er med dansk tekst, og jeg kunne godt tænke mig at slutte med at vise dig den. Du kan se den ved at klikke her.